Обяви за работа във Видин от bg-rabota.com


Обяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Видин - Работници в преработващата промишленост


Видин - Сервитьори и бармани


Видин - Други медицински и здравни специалисти


Видин - Сервитьори и бармани


Видин - Сервитьори и бармани


Видин - Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти


Видин - Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията


Видин - Секретари с общи функции


Видин - Други преподаватели


Видин - Сервитьори и бармани


Видин - Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси


Видин - Сервитьори и бармани


Видин - Сервитьори и бармани


Видин - Сервитьори и бармани


Видин - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Видин - Работници по производство на облекло и сродни на тях


Видин - Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)


Видин - Персонал, осигуряващ защита и сигурност


Видин - Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)


Видин - Персонал, осигуряващ защита и сигурност


Видин - Друг обслужващ персонал


Видин - Общи административни служители


Видин - Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)


Видин - Сервитьори и бармани


Видин - Персонал, осигуряващ защита и сигурност


Видин - Посредници в търговията и продажбите


Видин - Посредници в търговията и продажбите


Видин - Посредници в търговията и продажбите


Видин - Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията


Видин - Друг помощен административен персонал
Общо 274 обяви Страница от 10  Предишна | Следваща