Обяви за работа във Видин от bg-rabota.com


Автобиографии

Име: Кристиана Булдеева
Град: Пловдив
Изпрати съобщение/запитване до Кристиана Булдеева »

Образование:
Октомври 2013 - Юни 2017
Психология - Бакалавър
ПУ "Паисий Хилендарски"
Пловдив

Септември 2008 - Май 2013
Английски с немски език
Езикова гимназия "Пловдив" - Средно Училище


Умения:
Отлични комуникационни умения. Умения за работа със зададени срокове. Умение за работа в стресова среда. Умение за работа в екип. Професионализъм.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ, СРТИФИКАТИ И ДР.:
1. Публикувана научна статия на тема "Емпатия и рефлексия" в сп. "Стратегии на образователната и научната политика" 2017
2. Публикувана научна статия на тема: "МЯСТОТО НА МАТЕРИАЛИЗМА В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО" в сборник доклади от научен форум "Детето в съвременния свят" 2016
3. "Студентски практики" към МОН - 240 часа в ЦДГ "Мирослава", гр. Пловдив.
4. Сертификат за преминато обучение на тема : "Децата не винаги помнят това, на което ги учите, но помнят това, което сте..." ,
5. EEA сертификат за обучение на тема:
"Предразсъдъци, стереотипи и дискриминация".
6. Сертификат за проведено "Обучение и практика по обща психодиагностика" - 50 часа
7. Тренинг в базисна програма по "Позитивна психотерапия" - продължаващо до момента
8. Сертификат за участие в конференция на тема "Образованието в малките населени места".
9.Сертификат за участие в Първа национална научна конференция "Рефлексия и обучение - стратегии, технологии, прогнози".
10. Сертификат за участие в "Първа национална конференция по психология за студенти и докторанти".
11. Сертификат за участие в "Студентски научен форум" 2017 на тема: "Изследване на връзката между емоционална и когнитивна скала за оценка на удовлетвореност от семейните отношения".


Опит:
Май 2015 - Септември 2016
Организатор на детски забави в Estrella
гр. Пловдив« Назад