Обяви за работа във Видин от bg-rabota.com


Автобиографии

Търсене в трудовите автобиографии

Категория Град

Емилия

Образование: Икономически Техникум


Веселин Бошнаков

Образование: Средно - специалност Икономист


georgi

Образование: СРЕДНО СРЕЦЯЛНО ЕЛ ТЕХНИК НА СИСТЕМИ ЗА ВИСОКО И НИСКО НАРИЖЕНИЕ ГР КАЗАНЛЪК СПТУ ПО ИС П ПЕНЕВ


Румяна Дишкова

Образование: Професионална гимназия по химични технологии "академия.Н.Д.Зелинский" град.Бургас от септември 2013 до май 2018


Димитър Стоянов

Образование: Средно специално


Николай Колев

Образование: Средно


Таня Иванова Иванова

Образование: Октомври 2011 - Януари 2013
Наименование на придобитата
квалификация
Организация и управление на хотелиерството
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Основи на туризма, Информационни системи ,Етика, Анимация ,Алтернативен
туризъм ,Хотелиерство и др.
Page 1/2
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Частен професионален колеж по туризъм "Шумен"
Населено място гр.Шумен
Ниво по националната класификация Колеж
Дати Октомври 1985 - Септември 1987
Наименование на придобитата
квалификация
Икономика на промишленоста
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
ИТ"Вела Пискова"
Населено място Шумен
Ниво по националната класификация Професионално
Дати Септември 1981 - Юли 1985
Наименование на придобитата
квалификация
Оператор в ХВП
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
ПГ"Никола Вапцаров"
Населено място Шумен
Ниво по националната класификация Средно Училище
Допълнителни курсове Компютърна грамотност .Класически масаж.
Лични умения и компетенции
Майчин Език Български
Чужд (и) език (езици) Разбиране Говорене Писане
Руски Средно Средно Средно
Английски Средно Средно Средно
Допълнителна информация (Езици) Влaдея aнглийски и руски езици писмено и говоримо нa много добро ниво.
Page 2/


Валентин

Образование: Основно образование


Зорница

Образование: Средно


Богомил Домитров

Образование: СПТУ-Юрий Гагарин /Септември от- 1991 до май-1994 Средно професионално
Шофьор и монтьор на МПС кат. С


Елена Велинова Шибилева

Образование: 2010-2015
Средно
Трета ПМГ "Академик Методи Попов"


Иван

Образование: Средно


Зорина Йорданова

Образование: 2004- 2008
7мо СОУ "Св. Седмочисленици"
Чуждоезикова гимназия
Профил френски език и информационни технологий.


Милко Бонин

Образование: Основно


Венцислав милков атанасов

Образование: 12 клас навършени 18


Peter Georgiev

Образование: Счетоводство и контрол УНСС
Английска езикова гимназия Бургас


Милена Тодорова Димитрова

Образование: Средно


georgi.dimov

Образование: osnovno


Ивелина Жечкова

Образование: Магистърска степен по специалност „ Английска филология. Лингвистика и превод“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“,гр. Велико Търново

Основни изучавани дисциплини: Лингвистика и превод; Прагматика; Синтаксис на английски език.

Бакалавърска степен по специалност „ Педагогика на обучението по български език и английски език“, РУ „А. Кънчев“, филиал Силистра


Влайко Цветков Пелов

Образование: основно образование - шофьор


Общо 3474 Автобиографии Страница от 174  Предишна | Следваща